Häggsta

Hägsta

Sjötaket-väggen, sid 330

Sjötaket-väggen
Eliminator eliminerad – stora delar av klippan vid Eliminator/Sjötakethar rasat. Det handlar om jätteblock på tiotals ton som släppt. Stora stycken har lossnat i omgångar och hela överhänget är att betrakta som mycket riskfyllt område. Inte speciellt förvånande eftersom det 45-gradiga överhänget delades av en 15-30 cm bred glipa ovanför. Beskrivningen ”skräckinjagande formation” fick helt plötsligt en oerhört mer påtaglig innebörd!