Om Plonk

Om Plonk

”I just heard a plonk — did something fall down in the kitchen?”

Plonk betyder ”billigt rött vin” eller beskriver ljudet som uppstår när något otympligt objekt slår ner i golvet. Plonk är ett enmansföretag som startades av Mikael Widerberg år 2002. Jag producerar guider som publiceras i bokform eller t.ex. på webben. 

Mikael Widerberg - Plonk