Nyturer

Nyturer

Ungefär femhundra nya klätterleder har tillkommit sedan förra guideboken från år 2008 gavs ut och i den senaste utgåvan från år 2018 (Klättring i Stockholm) är antalet klätterleder nu uppe i över 3000 st i Stockholm. I genomsnitt klättras det ungefär femtio nyturer per år. För att underlätta och hålla koll på alla nya klätterleder som görs, lägger jag in dessa nya leder här allt eftersom. Jag lägger också in information om leder som renoveras eller bultas. Även annan viktig information om t ex parkeringar, accessfrågor mm lägger jag ut. Skicka gärna ett mail om du har viktig information som du vill dela med dig av. mickeplonk@gmail.com

 

Här följer förklaringar till en del förkortningar som används på sidorna om nyturer här på Plonk.

N Det här betyder att en ny led gjorts, eller som man brukar säga; ”nytur”. En nytur kan vara en helt ny och självständig linje som startar från marken och slutar uppe vid krönet av klippan, men det kan också vara att någon klättrat ett nytt insteg eller utsteg till en befintlig led. Oftast brukar alternativa insteg eller utsteg följa en svårare linje än originalleden som gjordes från början.   

R Detta är tecknet för en renoverad led. Oftast handlar det om borrbultade leder. Borrbultarna kan vara gamla och rostiga och då behöver dom bytas ut. Det kan också vara leder som är glest bultade och då händer det att man kompletterar med extra borrbult för att göra klättringen mindre riskfylld. Ibland ”retrobultas” även leder som från början är traditionellt säkrade med t ex kilar och kammar. Sätter man borrbult hela vägen till toppen på en från början naturligt säkrad led så blir den leden en sportled. 

L L står för ”linkup”.  Det betyder att någon klättrat en kombination av redan befintliga leder. På vissa klippor sitter borrbultarna så tätt att det i princip går att kombinera och klättra hur som helst mellan många olika leder.

Tn Detta står för ”tryckfelsnisse”. Här lägger jag in rättelser. Jag kommer sortera in alla fel under respektive klippa, precis som för nyturer, renoverade leder etc.