Ekoberget

Ekoberget

Tn Vårkåt
Leden Vårkåt Har bytt plats med Vårkåt vänsterutsteg. Vårkåt är den linje som går rakt upp. Vårkåt vänsterutsteg viker av ut till vänster, såklart.

R Evolution 6b+ 20 m (sid 99, nr 20) FOTO
Förstärkt med borrbult och numera helbultad. Leden är också något tätare bultad jämfört med övriga leder på Ekoberget. Mycket fin för graden och klassikerpotential i Stockholm. Mestadels bra grepp med vertikal eller bitvis något överhängande klättring. Tio st borrbult plus nytt ankare. Tack till förstabestigaren Thomas Leitner som accepterade ombultning av leden trots att han har en restriktiv hållning till bb. Thomas tyckte dock att det var ok eftersom Ekoberget i övrigt domineras av borrbultade leder och eftersom just denna linje inte är en utpräglad tradled. Min gissning är att denna led kommer att bli en av de mest klättrade i Stockholm.

Ekoberget - Klättring i Stockholm
Ekoberget