Saharaväggen

Saharaväggen

N I tid är leden 6b 8 m
Nytur längst bort tv. Helt fristående från grannen om man går ut på arêten i slutet, enligt förstabestigaren. Sista två bb och ankare gemensamt med Rising star. Rasmus Johansson -19

N Snåljåpen 7a 8 m
Led nr 7 som står som öppet projekt i boken (sid 168) och som tidigare endast var borrad, är nu gjord. Ut tv på den tunna plattan. Tunn och känslig klättring. Rasmus Johansson -19

Saharaväggen - Nyturer - Klättring i Stockholm
Saharaväggen