Ekstubbeberget

Ekstubbeberget

Nytur längst till höger på Röda väggen, sid 244

N Se på Far’n 7a+ 7 m
Rolig överhängande klättring från start till mål. Till höger om leden Interkulturell. Rasmus Johansson 2020