Fullbroberget

Fullbroberget

N Borrbulten direktutsteg 6a (6+) 10 m FOTO
Joel Nyberg har klättrat ett nytt utsteg från leden Borrbulten (nr 8, sid 296)), där man går rakt upp istället för höger när man kommer upp till hyllan. Tunt säkrat men fint. Joel antar att linjen är klättrad förut. Graden var ungefär samma som originalleden, men det lättar av mot slutet på det nya utsteget. Joel Nyberg -19

Fullbroberget - Nyrurer - Plonk
Fullbroberget - Nyrurer