Örnberget

Örnberget

Västväggen sid 359

N Blood Sport 8a
Ny led vänster om Hälsoresan (nr 52). Markant crimpigt krux förbi den branta slätare delen. Fredrik Sydstrand, 2020

Västväggen sid 352

N Man in the Moon 6b 20 m FOTO 
En ny dragning/variant av den gamla leden Pix (led nr 37). Nu rensad och helbultad. Man klättrar den första replängden på Dubbeldäckare (led nr 34) till standplatsen för att sedan traversera snett åt höger, samma slut som andra replängden av Dubbeldäckare. Slutet bestämmer graden. Dennis och Peter Yakubenko -189c

Örnberget - Västra väggen - Plonk
Örnberget - Västra väggen

Sydväggen nedre delen Sid 356

L Steve McQueen 8a 25 m
Johan Luhrs linkup med start i Utan tvekan och avslut i Papillion (sid 356, nr 28-29) har rätats ut ytterligare av Viktor Gyllenberg som länkat samma variant men med start i Utan Tvekan direktinsteg (nr 27) . Något svårare, men kanske inte svårare än 8a.