Törnskogsklippan

Törnskogsklippan

Sportväggen, sid 43

N Rutten tall seg Grahn 7b 7 m
Nytur omedelbart th om Nybörjar tur (sid 43, nr 19). Ganska hårda boulderflytt på övre halvan. 2 bb och ankare. Anders Grahne -18

Sportväggen - Törnskogsklippan - Klättring i Stockholm
Sportväggen - Törnskogsklippan