Kontakt


Hem

Plonk C/o Mikael Widerberg

Blekegatan 1

11759 Stockholm

Mail: mickeplonk@gmail.com

Mobil: 0768905070

Följ Klättring i Stockholm på Facebook och Instagram


Plonk C/o Mikael Widerberg

Blekegatan 1

11759 Stockholm

Mail: mickeplonk@gmail.com

Mobil: 0768905070